دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز پیشرو در امر آموزش از راه دور

Shiraz Virtual University

 

اخبار و رویدادها


آخرین اخبار
کار تحقيقي 1   - July 05, 2014
پروژه  - February 24, 2014
پروژه  - January 08, 2014
تغییر کارشناس پروژه  - December 11, 2013
پروژه  - October 06, 2013
منبع کارآموزی  - June 26, 2013
پروژه  - April 30, 2013
پروژه  - March 18, 2013
پروژه  - February 25, 2013
پروژه(جدید)  - January 20, 2013
پروژه  - December 17, 2012
فرم ارائه پروژه  - October 22, 2012
پروژه  - October 20, 2012
  - September 25, 2012
پروژه  - July 16, 2012
پروژه  - July 02, 2012
gfdgdgfdgdf  - June 30, 2012
fdgdfgfdgfdfg
پروژه (جدید)  - June 16, 2012
پروژه  - June 11, 2012
پروژه  - April 28, 2012
پروژه  - April 08, 2012
تسلیت در گذشت مادر بزرگ جناب آقای دکتر دانش منش ریاست محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
اطلاعیه مهم  - January 07, 2012
کلاس مجازی سمینار  - January 03, 2012
تعطیلی بخش آموزش  - November 12, 2011
پروژه  - November 01, 2011
پروژه  - October 12, 2011
عدم حضور در دانشکده  - September 11, 2011
مراحل تسویه حساب  - September 10, 2011
فرمهای کارآموزی  - July 13, 2011
پروژه  - June 22, 2011